Ánh Sáng Trong Thiết Kế Nội Thất

Bên cạnh yếu tố công năng, ánh sáng trong nội thất đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là thành tố chính tạo nên chất lượng thẩm mỹ và cảm xúc cho không gian nội thất. Có thể nói, ánh sáng chính là viên thuốc bổ thần kì cho nội thất. Tận dụng ánh [...]