Cải Tạo Căn Hộ 144m2 Thông Thoáng Và Rộng Hơn

Với diện tích khoảng 144m2, căn hộ dành cho 5 người ở có ưu điểm rộng rãi. Do bố trí mặt bằng không hợp lý, tạo cho người bước vào căn nhà cảm thấy ngột ngạt. Chúng tôi đã đề ra những phương án hợp lý để cải tạo căn hộ 144m2 được thông thoáng [...]