Thiết Kế Nội Thất Căn Hộ Bahamas BA-1704

Hướng đến thiết kế nội thất tối ưu công năng sử dụng. Thiết kế nội thất căn hộ Bahamas BA-1704 thuộc dự án đảo kim cương là một trong những thiết kế nội thất chuẩn mực. Được thực hiện bởi đội ngũ AIC JSC. Căn hộ Bahamas BA-1704 nằm trong dự án đảo kim cương, [...]