Thiết Kế Góc Làm Việc Tại Nhà Theo Công Thái Học

Không sớm thì muộn, đại dịch coronavirus sẽ được kiểm soát. Chúng ta sẽ có thể trở lại nơi làm việc quen thuộc của mình. Nhưng hiện tại, hãy đảm bảo rằng văn phòng tại nhà của bạn được thiết lập đúng cách. Được sử dụng những thiết bị nhằm bảo vệ sức khỏe tốt [...]