AIC JSC Team Building 2020

Team Buidling 2020 của AIC là chuyến đi để nhìn lại một chặng đường hoạt động trong suốt một năm đầy biến động vừa qua. Có những thành tích đang được ghi nhận và cũng có những bài học cần phải ghi nhớ. Sau chuyến đi team buidling của AIC 3N2Đ tại Phan Thiết - [...]