Các Yếu Tố Cần Thiết Cho Một Thiết Kế Đảo Bếp Đa Năng

Thiết kế đảo bếp đa năng đang ngày càng phổ biến cho các cư dân căn hộ hiện nay. Đảo bếp còn có tên gọi khác là bếp đảo hay bàn đảo, là một phần của tủ bếp. Nhưng được tách rời, không dựa vào tường. Và thường được đặt ở vị trí chính giữa, [...]