7 Ý Tưởng Thiết Kế Văn Phòng Làm Việc Tại Nhà Đầy Cảm Hứng

Để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID_ 19, hầu hết các công ty đang chuyển sang làm việc tại nhà. Thay vì đến công ty, các cuộc họp, thảo luận hay team work cũng sẽ làm từ xa. Kết quả là rất nhiều người cần làm mới lại không gian để làm việc [...]