Cúng Tổ Ngành Xây Dựng – [20 Tháng Chạp 2020 Âm Lịch]

Nghi thức “Cúng Tổ Ngành Xây Dựng” – Nghĩa vụ và sự tôn trọng mà tất cả công ty trong ngành xây dựng đều thực hiện hằng năm. Năm nay, vào ngày 01-02-2021 (tức 20 Tháng Chạp 2020 Âm Lịch). Công ty AIC JSC đã tổ chức một nghi thức long trọng kính nhớ Tổ [...]