Mừng Sinh Nhật AIC JSC Tròn 4 Tuổi

AIC JSC vừa bước qua sinh nhật lần thứ 4 vào ngày 14/05/2020. Đây là một ngày có ý nghĩa quan trọng của AIC JSC. Nhất là đối với Ban Lãnh Đạo và các Anh/Chị nhân viên công ty. Đây chính là dịp đánh dấu 1 năm hoạt động không ngừng nghỉ của cả tập [...]